Missie leerlingbegeleiding

Ondersteuning moet ertoe leiden
dat de leerling zo snel als mogelijk
vanuit een gevoel van welbevinden
weer op reguliere wijze aan het
onderwijsproces kan deelnemen

We werken vanuit de volgende kernwaarden:

Missie leerlingbegeleiding

Ondersteuning moet ertoe leiden
dat de leerling zo snel als mogelijk
vanuit een gevoel van welbevinden
weer op reguliere wijze aan het
onderwijsproces kan deelnemen

We werken vanuit de volgende kernwaarden:

Missie leerlingbegeleiding

Ondersteuning moet ertoe leiden
dat de leerling zo snel als mogelijk
vanuit een gevoel van welbevinden
weer op reguliere wijze aan het
onderwijsproces kan deelnemen

We werken vanuit de volgende kernwaarden:

Persoonlijk

We zien wie je bent

Vakmanschap

We werken met kennis

en gedrevenheid

Verbinding

We doen het samen

Onderwijs

kwaliteit

We kijken verder