Docenten geven de cijfers, niet het systeem

Docenten geven de cijfers, niet het systeem

Docenten geven de cijfers,
niet het systeem

Je krijgt het hele jaar door cijfers of beoordelingen van je werk. Die zetten we in ons computersysteem. Daarna kijkt de docent nog eens of het cijfer dat de computer berekend heeft wel klopt met het beeld dat wij van jou hebben. De docent bepaalt dan welk (rapport)cijfer jij krijgt voor jouw werk. Dat mag nooit lager zijn dan het gemiddelde maar wel hoger. Bijvoorbeeld omdat wij er alle vertrouwen in hebben dat je het niveau gaat halen dat je in je hebt.