We organiseren de regel en regelen de uitzondering

We organiseren de
regel en regelen de uitzondering

We organiseren de regel en regelen de uitzondering

Dat wil eigenlijk zeggen dat we zoveel mogelijk proberen maatwerk te organiseren. Als het nodig is, wijken we af van de afspraken die voor iedereen gelden. Dat doen we in het belang van jou als we denken dat het echt nodig is voor jouw ontwikkeling.